REINIGING VAN INDUSTRIËLE VERDAMPERS

Beschrijving

Om uw koelcel, vriescellen en de verdampers optimaal te laten werken is een periodieke, professionele reiniging uiterst belangrijk!

Vervuilde verdampers in koelcellen hebben een negatief effect op de koelcapaciteit van het apparaat. Door de vervuiling van onder andere schimmels en stof raken de lekbak en de afvoer verstopt.  Dit kan lekkage veroorzaken. Bovendien wordt het vuil door de ventilatoren de koelruimtes ingeblazen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de producten die liggen opgeslagen aangetast kan worden.

Onze diensten helpen u dit soort problemen te voorkomen en pakt door het reinigen van de verdampers deze problemen preventief aan. De koelers gaan hierdoor langer mee en ze verbruiken minder energie. De reiniging van de verdampers bewaakt tot slot de hygiëne in uw koelcel.

Onze werkwijze is de volgende:

 • Plaatsing van het hijsmaterieel : elektrische hoogtewerker
 • PVC verbindingsstukken uit elkaar zetten – indien niet bestaande of niet demonteerbaar, aanmaken van een snelle verbindingsstuk
 • Demonteren van de beschermingspanelen of beschermroosters
 • Elektrische isolatie van de motoren met behulp van een vochtigheidsbeschermer
 • Openen en/of demonteren van de condensatie opvangbak
 • Aanbrengen door verstuiving van een reinigingsmiddel op
 • de koude batterijen
 • de beschermingspanelen en roosters
 • De schroefbladen van de ventilatoren
 • Condensatiebakken
 • Reiniging van de afvoerbuizen door invoeging van een rotatie buis
 • Spoelen van het geheel met water onder lage druk
 • Terugwinning van het afvalwater door opzuiging en uitstoting in een daarvoor geschikte kanaal
 • Ontsmetten van de koude batterijen, roosters, beschermingspanelen en schroefbladen van de ventilatoren door verstuiving van een ontsmettende oplossing
 • Monteren van de verschillende elementen
 • Elektrische installaties terug in dienst brengen
 • Nazicht van de goede werking van de installatie
 • Afleveren van een attest dat de goede uitvoering van de werken bevestigt